Xin chào bạn. Bạn đã khám tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh chưa ?

Bạn chưa khám Online tại bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
Vui lòng đăng ký bệnh nhân mới

Đăng Ký Bệnh Nhân Mới

Lưu ý: Để thông tin trên Hồ Sơ khám bệnh (Bệnh án điện tử) được liên tục, đề nghị quý khách tuyệt đối không chọn Đăng Ký Bệnh Nhân Mới khi đã có Mã số Bệnh Nhân (MSBN: BN-XXXXXX-XXXX)

Bệnh nhân mới chỉ được đăng ký đặt lịch khám từ sau 7h15 và trước 22h30 cùng ngày

Bạn đã khám Online
tại bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh
Vui lòng đăng nhập bằng mã số bệnh nhân/Email