hỗ trợ trực tuyến

Danh mục Bác sĩ

BS Kiều Thị Hạnh

BS Khoa Nội Nhi

BS Đỗ Quỳnh Hoa

BS Khoa Sinh Hóa

BS Nguyễn Đình Tưởng

BS Khoa CBNĐ

BS Trần Văn Thiệp

BS Khoa Nội Nhi

BS Nguyễn Thị Thy Tịnh

BS Khoa Sản Đẻ

BS Tạ Thị Thu Hợp

Trưởng Khoa Huyết Học - VS- SHPT

BS Nguyễn Thị Chúc

BS Khoa Nội Nhi

BS Phí Xuân Thi

BS Khoa Hồi Sức Cấp Cứu

BS Phạm Thị Thu Hạnh

BS Khoa Nội Nhi

BS Đặng Hữu Lam

BS Khoa Hỗ Trợ Sinh Sản

BS Lê Đức Thắng

BS Khoa Hỗ Trợ Sinh Sản

BS Phạm Thị Ngần

Khoa Phụ - KHHGD

BS Phạm Đăng Hùng

Khoa CĐHA-TDCN

DSCK1 Đào Văn Long

Trưởng Khoa Dược