hỗ trợ trực tuyến

Danh mục Bác sĩ

BS Lê Văn Hạnh

Trưởng Khoa CĐHA - TDCN

BS Nguyễn Văn Thưởng

Trưởng Khoa Sinh Hóa

BS Nguyễn Vũ Hải

BS Khoa Phụ

BS Trương Hữu Cương

BS Khoa Phụ

BS Đinh Ngọc Lĩnh

BS Khoa Sản Đẻ

BS Hoàng Ngọc Linh

BS Khoa CDHA-TDCN

Bs Trần Văn Lương

BS Khoa Nội Nhi

BS Trần Thị Hồng

Bs Khoa Sản Đẻ

BS Trần Thị Nhài

BS Khoa Sơ Sinh

BS Đỗ Thị Bích Phượng

BS Khoa CBNĐ