hỗ trợ trực tuyến

Danh mục Bác sĩ

BSCK I . Bùi Minh Cường

Trưởng Khoa Phụ

BSCK I - Đỗ Văn Thinh

Trưởng Khoa Sản Đẻ

BS.Ths Đinh Thị Lan Oanh

Phó Giám Đốc

BSCK2 Trần Thị Minh Lý

Phó Giám Đốc

BSCK2 Nguyễn Quốc Hùng

Giám đốc