hỗ trợ trực tuyến

Thư viện Quy trình kỹ thuật khám, bệnh chữa bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Ngày viết: 08/10/2016 15:30

Thư viện các Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh do Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh ban hành

1.      Bệnh án Trích Sao

2.      Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh

3.      Quy trình trích sao bệnh án

4.      Giấy chứng nhận thương tích tạm thời

5.      Giấy hẹn

6.      Mẫu hện lấy giấy trích sao bệnh án

7.      Giấy chứng nhận thương tích chính thức

8.      Giấy hẹn cấp giấy chứng nhận thương tích

9.      Đơn xin cấp lại giấy ra viện

10.    Phiếu tiếp nhận bệnh nhân

11.    Quy trình cấp giấy chứng nhận thương tích tạm thời

12.    Quy trình cấp lại giấy ra viện

13.    Quy trình khám bệnh bảo hiểm y tế

14.    Quy trình khám bệnh theo yêu cầu

15.    Quy trình khám bệnh viện phí

16.    Quy trình khám cấp cứu

17.    Quy trình cấp lại hóa đơn viện phí
18.    Quy trình khám bệnh bhyt

19.    Quy trình khám bệnh viện theo yêu cầu

20.    Quy trình nhập viện

21.    Quy trình trích sao hồ sơ bệnh án

22     Quy trình hoàn tiền tạm ứng, hủy hóa đơn

23     Thực hiện cấp cứu ngoại viện

24.    Quy trình cấp lại giấy chứng sinh


Các bài viết khác