hỗ trợ trực tuyến

Thư viện Quy trình kỹ thuật khám, bệnh chữa bệnh

Ngày viết: 08/10/2016 14:31

Thư viện các Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Quy trình thực hành chuẩn trong Quản lý chất lượng xét nghiệm

Quyết định số 5530/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 Ban hành Hướng dẫn xây dựng Quy trình thực hành chuẩn trong Quản lý chất lượng xét nghiệm

0 comments

Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14/07/2015 của Bộ Y tế Ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần

Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14/07/2015 của Bộ Y tế Ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần

0 comments

Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/09/2013 Hướng dẫn hoạt động truyền máu

Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/09/2013 Hướng dẫn hoạt động truyền máu

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn tiêm an toàn

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết trên người bệnh đặt catheter trong lòng mạch

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ trong khám bệnh chữa bệnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa viêm phổi bệnh viện trong các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Châm cứu

Ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/03/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai Mũi Họng

Ban hành kèm theo Quyết định số 3978/QĐ-BYT ngày 18/10/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nhãn khoa

Ban hành kèm theo Quyết định số 3906/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Lao Bệnh phổi

Ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-BYT ngày 04/06/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phong – Da liễu

Ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-BYT ngày 04/06/2012 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Huyết học-Truyền máu-Miễn dịch-Di truyền-Sinh học phân tử

Ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng

Ban hành kèm theo Quyết đinh số 54/QĐ-BYT ngày 06/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

Ban hành Quyết định số 320/QĐ-BYT ngày 23/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Giải phẫu bệnh- Tế bào học

Ban hành kèm theo Quyết định số 5199/QĐ-BYT ngày 25/12/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Y học hạt nhân

Ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-BYT ngày 28/02/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học

Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế

8 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ung bướu

Ban hành kèm theo Quyết định số 3338/QĐ-BYT ngày 09/09/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng Hàm Mặt

Ban hành kèm thao Quyết định số 3027/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa

Ban hành kèm theo Quyết định số 3805/QĐ-BYT ngày 05/09/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ Sản

Ban hành kèm theo Quyết định số 1377/QĐ-BYT ngày 24/04/2013 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu thuật tiêu hóa và Phẫu thuật nội soi

Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thần kinh

Ban hành kèm theo Quyết định số 3154/QĐ-BYT ngày 21/08/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch

Ban hành kèm theo Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03/10/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Nội tiết

Ban hành kèm theo Quyết định số 1119/QĐ-BYT ngày 05/04/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Hô hấp

Ban hành kèm theo Quyết định số 1981/QĐ-BYT ngày 05/06/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Thận tiết niệu

Ban hành kèm theo Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 11/09/2014 của Bộ Y tế

1 comment

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu thuật thần kinh

Ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu thuật tiết niệu

Ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật cột sống

Ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp

Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03/01/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng

Ban hành kèm theo Quyết định số 635/QĐ-BYT ngày 28/03/2013 của Bộ Y tế

0 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức- Cấp cứu và Chống độc

Ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30/5/2014 của Bộ Y tế

3 comments

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa- chuyên khoa Nắn chỉnh hình, bó bột

Ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế

0 comments

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe


Các bài viết khác