hỗ trợ trực tuyến

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

Ngày viết: 11/25/2019 21:07

Căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thực hiện công văn số 2532/SYT-NVY ngày 01/10/2019 của Sở Y tế về việc thực hiện kiểm tra bệnh viện năm 2019.

Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 dựa trên các tiêu chí:

         - Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch và việc tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động bệnh viện năm 2019.

         - Đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng Việt Nam và tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng Bệnh viện.

         - Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế.

         - Dựa vào kết quả kiểm tra Khoa/Phòng làm căn cứ thi đua, khen thưởng cá nhân, tập thể năm 2019.

Trong năm 2019, bệnh viện đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt việc cải tiến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh kết quả cụ thể tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 như sau:


Báo cáo kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019                                 Xem tại đây

Bảng tổng hợp chấm điểm đổi mới phong cách thái độ của nhân viên y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng người bệnh.     Xem tại đâyCác bài viết khác