hỗ trợ trực tuyến

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thông báo Kết quả kỳ thi tuyển dụng nhân lực năm 2019

Ngày viết: 05/20/2019 18:36

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-SYT ngày 22/3/2019 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân lực lao động, hợp đồng của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, năm 2019.

            Hội đồng tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển nhân lực của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh năm 2019 như sau:


Mọi thông tin xin liên hệ:

Phòng Tổ chức - Hành chính (A202), Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Điện thoại liên hệ: Ths. Trần Trương Diễn: 0913.371.182, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính


Các bài viết khác