hỗ trợ trực tuyến

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thông báo Niêm yết giá bán Test nhanh COVID-19 tại nhà

Ngày viết: 10/06/2021 10:29

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện đấu thầu và xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo mức giá Test nhanh COVID-19 tại bệnh viện là phi lợi nhuận và hợp lý nhất cho người dân.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thông báo giá bán Test nhanh Covid-19 tại nhà thuốc bệnh viện để bệnh nhân và quý khách hàng được biết, cụ thể:Các bài viết khác