hỗ trợ trực tuyến

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020

Ngày viết: 08/14/2020 09:53

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020, cụ thể như sau:

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh dự kiến số lượng cần tuyển trong năm 2020 là 177 người, cụ thể:

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:


1. Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng: Link 1 Quyết định Link 2 Quyết định

2. Thông báo Thời gian tuyển dụng: Link 1 Thông báo Link 2 Thông báo

3. Kế hoạch tuyển dụng : Link 1: Kế hoạch tuyển dụng Link 2: Kế hoạch tuyển dụng

4. Mẫu đơn đăng ký: Link 1 Mẫu đơn đăng ký Link 2: Mẫu đơn đăng ký

Thông tin chi tiết:


Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:1. Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng: Link 1 Quyết định Link 2 Quyết định

2. Thông báo Thời gian tuyển dụng: Link 1 Thông báo Link 2 Thông báo

3. Kế hoạch tuyển dụng : Link 1: Kế hoạch tuyển dụng Link 2: Kế hoạch tuyển dụng

4. Mẫu đơn đăng ký: Link 1 Mẫu đơn đăng ký Link 2: Mẫu đơn đăng ký

Các bài viết khác