hỗ trợ trực tuyến

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân lực năm 2019

Ngày viết: 03/26/2019 08:18

Mục đích: Tuyển dụng được những người có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao vào làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.


KẾ HOẠCH

Tuyển dụng nhân lực Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh năm 2019


Căn cứ Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục Vị trí việc làm của Bệnh viện Sản - Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1780/QĐ-SYT ngày 24/12/2018 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt số lượng người làm việc của Bệnh viện Sản Nhi, năm 2019 là 488 người,

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tuyển dụng được những người có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao vào làm việc tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức tuyển dụng phải theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và theo phân cấp, quy định của UBND tỉnh; đảm bảo công khai minh bạch, công bằng, khách quan và có tính cạnh tranh để tuyển chọn đúng người, phù hợp với cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu về nhân lực của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

Số lượng tuyển dụng phù hợp với kế hoạch tuyển dụng và phù hợp với tình hình thực tế; đảm bảo đúng yêu cầu, đúng quy định và đúng với vị trí việc làm được phê duyệt tại Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục Vị trí việc làm của Bệnh viện Sản Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1780/QĐ-SYT ngày 24/12/2018 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt số lượng người làm việc của Bệnh viện Sản Nhi, năm 2019   

III. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Đối tượng và chỉ tiêu cần tuyển:

Cán bộ chuyên môn kỹ thuật về y dược và một số chuyên ngành khác, gồm 30 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Điều dưỡng: 15

- Hộ sinh: 08

- Kỹ thuật viên xét nghiệm: 04

- Kỹ thuật viên hình ảnh y học: 01

- Cử nhân, kỹ sư sinh học, công nghệ sinh học: 01

- Cử nhân ngành tâm lý giáo dục: 01

 (Có phụ lục Bảng mô tả vị trí, nhu cầu tuyển dụng kèm theo)

2. Điều kiện dự tuyển

Người đăng kí dự tuyển vào làm việc tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh phải đáp ứng có đủ các điều kiện sau đây:

3.1. Điều kiện chung:

- Là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, đang cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng được cơ quan quản lý có thẩm quyền tại nơi cư trú xác nhận;

- Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển (tốt nghiệp loại Khá trở lên);

- Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ sau khi được tuyển; Bệnh viện sẽ tổ chức khám sức khoẻ lại sau khi có kết quả thi tuyển, trường hợp không đảm bảo sức khoẻ sẽ bị loại.

- Không có tranh chấp lao động với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang trong thời gian bị kỷ luật, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Tiêu chuẩn về trình độ của người dự tuyển

TT

Tên vị trí việc làm

Số lượng vị trí việc làm

Hạng chức danh nghề nghiệp (Tối thiểu)

Số lượng đề nghị tuyển dụng

Ghi chú

I

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp

 

 

30

 

1

Điều dưỡng

1

III

3

Điều dưỡng trình  độ đại học trở lên; tốt nghiệp các trường y dược theo quy định, hệ chính quy; xếp loại khá trở lên.

IV

12

02 Điều dưỡng trình độ trung cấp trở lên; tốt nghiệp các trường y dược theo quy định, loại khá trở lên.

10 Điều dưỡng trình độ cao đẳng trở lên; tốt nghiệp các trường y dược theo quy định, hệ chính quy, loại khá trở lên.

2

Hộ sinh

1

III

1

Hộ sinh hoặc điều dưỡng chuyên ngành sản phụ khoa trình độ đại học trở lên, tốt nghiệp các trường y dược theo quy định, hệ chính quy; xếp loại khá trở lên.

IV

7

Hộ sinh hoặc điều dưỡng chuyên ngành sản phụ khoa trình độ cao đẳng trở lên, tốt nghiệp các trường y dược theo quy định, hệ chính quy; xếp loại khá trở lên.

3

Kỹ thuật viên

1

III

2

02 kỹ thuật viên xét nghiệm y học đại học trở lên, tốt nghiệp các trường y dược theo quy định, hệ chính quy; xếp loại khá trở lên.

IV

3

- 02 kỹ thuật viên xét nghiệm y học cao đẳng trở lên, tốt nghiệp các trường y dược theo quy định, hệ chính quy; xếp loại khá trở lên.

- 01 kỹ thuật viên hình ảnh y học cao đẳng trở lên, tốt nghiệp các trường y dược theo quy định, hệ chính quy; xếp loại khá trở lên.

4

Công nghệ

 sinh học

1

III

1

Cử nhân, kỹ sư ngành sinh học, công nghệ sinh học, tốt nghiệp loại khá trở lên hệ đào tạo chính quy

5

Công tác xã hội

1

III

1

Cử nhân chuyên ngành tâm lý giáo dục và một số chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc, tốt nghiệp loại khá trở lên, hệ đào tạo chính quy

 

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Sơ loại hồ sơ: Loại các hồ sơ không đủ điều kiện theo vị trí việc làm đã đăng kí.

2. Hình thức thi tuyển

Mỗi thí sinh sẽ trải qua 03 vòng thi: Trắc nghiệm trên máy tính, Thực hành kỹ năng chuyên môn và Phỏng vấn.

V. NỘI DUNG THI TUYỂN

1.  Sơ tuyển người dự tuyển theo các điều kiện, tiêu chí, tiêu chuẩn… đã được đăng tải thông báo tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Người đạt yêu cầu sơ tuyển mới được tham dự thi trắc nghiệm kiến thức chuyên ngành.

2. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính kiến thức chuyên ngành theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

          Bệnh viện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo từng chuyên ngành (ngoại, sản, nhi, hồi sức, xét nghiệm, CĐHA… hoặc các chuyên ngành khác theo yêu cầu vị trí việc làm) và một số hiểu biết chung về ngành y tế để áp dụng trong tuyển dụng HĐLĐ theo hướng dẫn của Sở Y tế.     

          Điểm trắc nghiệm xác định theo thang điểm 100. Người đạt yêu cầu Vòng 1 phải có tổng số điểm đạt từ 50 điểm trở lên mới được dự thi thực hành kỹ năng chuyên môn.

          3. Vòng 2: Thi thực hành kỹ năng chuyên môn: Kiểm tra về kỹ năng thực hiện quy trình chuyên môn, kỹ thuật... theo vị trí việc làm. Ban Chấm thi tay nghề gồm các cán bộ chuyên môn có kiến thức, trình độ thuộc lĩnh vực cần bổ sung nhân lực.

          Điểm thực hành kỹ năng chuyên môn xác định theo thang điểm 100; điểm phần thi được xác định là điểm trung bình chung của các giám khảo; điểm chấm thi của mỗi giám khảo không được chênh nhau quá 20% so với điểm chấm liền kề. Trường hợp điểm chênh lệch vượt quá 20% thì điểm của giám khảo đó không được tính để xác định điểm trung bình chung của phần thi. Người đạt yêu cầu vòng thi thực hành kỹ năng chuyên môn phải đạt từ 50 điểm trở lên.

          Người đã đạt yêu cầu vòng 2 mới được dự thi phỏng vấn để xác định người trúng tuyển.

          4. Vòng 3: Phỏng vấn

          Điểm phỏng vấn theo thang điểm 100. Điểm phần thi được xác định là điểm trung bình chung của các giám khảo; điểm chấm thi của mỗi giám khảo không được chênh nhau quá 20% so với điểm chấm liền kề. Trường hợp điểm chênh lệch vượt quá 20% thì điểm của giám khảo đó không được tính để xác định điểm trung bình chung của phần thi. Ban hỏi thi phỏng vấn có các giám khảo gồm Lãnh đạo đơn vị, cán bộ có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực cần tuyển. Người đạt yêu cầu vòng phỏng vấn phải đạt từ 50 điểm trở lên.

          5. Ưu tiên trong tuyển dụng

- Người có bằng tốt nghiệp loại giỏi được cộng 10 điểm vào tổng điểm thi cuối cùng.

- Người có chứng chỉ hành nghề được cộng 05 điểm tổng điểm thi cuối cùng.

- Người dự tuyển có thể sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh và có chứng chỉ theo chuẩn quốc tế:

          + IELTS đạt từ 5.0 đến dưới 6.0 điểm hoặc TOEFL IBT đạt từ 60 đến 65 điểm: Được cộng thêm 10 điểm vào tổng điểm thi tuyển.

          + IELTS đạt từ 6.0 đến 6.5 điểm hoặc TOEFL IBT đạt từ 65 đến 79 điểm: Được cộng thêm 20 điểm vào tổng điểm thi tuyển.

          Người được dự tuyển chỉ được cộng điểm ưu tiên khi đã đạt yêu cầu của vòng thi phỏng vấn. Điểm ưu tiên ngoại ngữ chỉ được cộng điểm khi đã đạt yêu cầu sát hạnh về trình độ ngoại ngữ.

            VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM THI VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Tổng điểm thi = Điểm thi trắc nghiệm + Điểm thi kỹ năng chuyên môn + Điểm thi phỏng vấn + Điểm ưu tiên (nếu có).

Cách xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển là người dự đủ cả 3 vòng thi, có tổng điểm cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng ở từng vị trí.

Trường hợp có 02 người trở lên có điểm tổng điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển.

VII. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Thông báo tuyển dụng:

Thông báo trên Đài truyền hình Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh, và trên Website Sở Y tế, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh;

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 07h30 ngày 25/3/2019 đến 16h30 ngày 24/4/2019;

2. Tổ chức sơ tuyển: Từ ngày 25/4/2019 đến ngày 08/5/2019;

3. Công khai kết quả sơ tuyển, thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển; phát hành tài liệu ôn tập: Từ 09/5/2019 đến 16/5/2019 .

4. Tổ chức thi đối với các thí sinh đủ điều kiện: Ngày 18-19/5/2019;

5. Thông báo kết quả tuyển dụng: Từ 19/5/2019 đến 26/5/2019.

Bệnh viện chỉ tiếp nhận và giải quyết đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn công bố kết quả thi tuyển (19/5/2019-26/5/2019).

VIII. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển (Theo mẫu kèm theo).

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận... và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí được dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ, (1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Nga, Trung, Pháp, Nhật) trình độ B trở lên. Chứng chỉ ngoại ngữ được cấp sau ngày 15 tháng 11 năm 2017, yêu cầu trình độ ngoại ngữ A2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B trở lên. Chứng chỉ tin học được cấp sau ngày 10 tháng 8 năm 2016, yêu cầu trình độ tin học Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21/6/2016 của liên Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ thông tin và Truyền thông  quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

(Lưu ý: Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận... do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt, mang theo bản gốc để đối chiếu).

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe công nhận.

- Bản gốc giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (Chứng chỉ hành nghề, Bằng tốt nghiệp loại Giỏi phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế: IELTS đạt từ 5.0 điểm trở lên hoặc TOEFL IBT đạt từ 60 điểm trở lên).

- Bản sao hộ khẩu thường trú; bản sao CMND.

- 02 ảnh màu 4x6 (chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển); 02 bì thư dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.

Lưu ý:

- Hồ sơ thí sinh nộp dự tuyển không trả lại.

- Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký ở một vị trí việc làm.

- Người có trình độ cao hơn có quyền dự tuyển ở trình độ thấp hơn và hưởng chế độ chính sách theo vị trí đã đăng ký dự tuyển.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian: Từ 07h30 ngày 25/3/2019 đến 16h30 ngày 24/4/2019, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính (A202), Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Điện thoại liên hệ: 02033.696.568.

Ths. Trần Trương Diễn: 0913.371.182, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

IX. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

L phí dự tuyển: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.     

Thí sinh không được nhận lại lệ phí dự tuyển, kể cả trường hợp không tham gia dự tuyển hoặc không trúng tuyển.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu cho ban lãnh đạo bệnh viện và phối hợp với các khoa, phòng trong bệnh viện tổ chức thi tuyển theo quy định./.


Mẫu đơn đăng ký: Tải về


Các bài viết khác