hỗ trợ trực tuyến

Bộ Y tế tặng Cờ thi đua và bằng khen cho bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Ngày viết: 07/25/2019 14:57

Trong 02 ngày, 24-25/7/2019 tại Quảng Ninh, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Công tác tổ chức cán bộ Ngành Y tế năm 2019.

            Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; cùng đại diện hơn 500 cán bộ Y tế là lãnh đạo các Sở Y tế, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị thuộc Bộ đã tham dự Hội nghị.

            Về phía tỉnh Quảng Ninh có TS.Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế; BSCKII Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh; cùng đại diện các phòng ban thuộc UBND tỉnh, Sở Y tế tham dự Hội nghị.

            Phát biểu Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Trong những năm qua, Ngành Y tế đã tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác y tế. Hệ thống tổ chức bộ máy tuyến Trung ương đến địa phương được xây dựng thống nhất, hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định, tính hiệu lực hiệu quả cao; thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có tiền lương trên phạm vi toàn quốc, điều chỉnh giá một số dịch vụ cho phù hợp; Đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính.


            Trên cơ sở đó đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cùng thảo luận, góp ý cũng như xây dựng tập chung chủ yếu trên 5 nhóm vấn đề chính là tổ chức bộ máy; biên chế và hợp đồng lao động; công tác quản lý sử dụng công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính; và thực hiện dân chủ cơ sở, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác tổ chức cán bộ là công tác có vai trò đặc biệt quan trọng, có nội dung rất rộng và có tầm ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của cơ quan, đơn vị.

            Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh rất quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ và nhân lực cho Ngành y tế, đã ban hành nhiều chính sách thu hút, ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ; song hành với đó là việc cải thiện môi trường làm việc hiệu quả tại các cơ sở y tế, đến nay, đã có nhiều bác sĩ, dược sĩ về công tác tại các cơ sở y tế của tỉnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh cũng như khách du lịch khi đến với Quảng Ninh.


            Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế, được thành lập theo Quyết định số 1978/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Mô hình tổ chức, bộ máy và chức năng nhiệm vụ được thực hiện theo Quyết định số 106/QĐ-SYT của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành văn bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh” và Quyết định số 856/QĐ-SYT ngày 27/6/2016 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy Bệnh viện Sản Nhi với cơ cấu tổ chức như sau: 05 phòng chức năng; 12 khoa Lâm sàng; 05 khoa Cận lâm sàng.

            Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, Bệnh viện Sản Nhi xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục Vị trí việc làm của Bệnh viện Sản Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 1780/QĐ-SYT ngày 24/12/2018 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt số lượng người làm việc của Bệnh viện Sản Nhi, năm 2019 là 488 người.

            Bệnh viện có giải pháp, chính sách đãi ngộ cụ thể cho cán bộ, nhân viên như bố trí chỗ ở; chi tiền hỗ trợ, mức thu nhập tăng thêm hàng tháng; trích tối thiểu 15% kinh phí thu nhập tăng thêm để đãi ngộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định; tổ chức chấm điểm hệ số bậc khối bác sĩ, điều dưỡng, văn phòng định kỳ 03 tháng/lần.

            Tổ chức chấm điểm hệ số bậc Khối bác sĩ theo thang điểm 7 bậc; Khối điều dưỡng, văn phòng theo thang điểm 5 bậc; Định kỳ 03 tháng/lần. Phân bổ 15% kinh phí chi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các đối tượng có trình độ, năng lực thực sự, có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển bệnh viện trong lĩnh vực chuyên môn, các cán bộ làm tốt công tác quản lý hoặc có khả năng trở thành thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho công tác phát triển lâu dài của đơn vị

Phân bổ 85% kinh phí còn lại được chi 45% cho Khối Bác sĩ; 55% cho Khối Điều dưỡng và Văn phòng.


             Bên cạnh đó, Bệnh viện chú trọng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện; tiếp tục thực hiện tối đa các hình thức hợp đồng thời vụ, hợp đồng gói dịch vụ bảo vệ, giặt là, vệ sinh…là những bộ phận cần lượng lao động phổ thông số lượng lớn để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, ưu tiên kinh phí phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng phong cách, tác phong làm việc chuyên nghiệp, cơ quan, đơn vị văn hoá, văn minh thân thiện, sáng xanh-sạch-đẹp.

            Với những kết quả đạt được trong năm 2018, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã vinh dự nhận Cờ thi đua cấp Bộ Y tế năm 2018 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cán bộ năm 2018.


Các bài viết khác