hỗ trợ trực tuyến

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Ngày viết: 05/21/2019 08:34

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học( Phòng xét nghiệm huyết học-sinh hóa, Bệnh viện Sản Nhi)

        Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đáp ứng Điều kiện về cơ sở vất chất, trang thiết bị, nhân sự và quy định thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm đối với an toàn sinh học cấp II.
        Việc xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học được tiến hành ở các cơ sở y tế có yếu tố liên quan đến vi sinh vật nhằm áp dụng những nguyên tắc, kỹ thuật và thực hành cần thiết để ngăn ngừa độc tố, tránh nguy cơ lây nhiễm bởi các tác nhân gây bệnh đối với người làm việc trong phòng xét nghiệm.


Các bài viết khác