hỗ trợ trực tuyến

Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Ngày viết: 11/05/2018 21:44

Căn cứ Biên bản họp cán bộ chủ chốt bệnh viện ngày 30/10/2018 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Ngày 01/11/2018, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với:

1. Ông Trịnh Trương Tuyên, sinh ngày 28/01/1983, trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, chuyên ngành Ngoại khoa, gữ chức Phó khoa Ngoại & Chuyên khoa, phụ trách Đơn nguyên Tim mạch.

2. Ông Hoàng Đăng Hùng, sinh ngày 03/7/1983, trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, chuyên ngành Sản khoa, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Sản đẻ (Phụ trách khoa).

3. Bà Vũ Thị Thanh Ngọc, Phó khoa Phụ giữ chức vụ Trưởng phòng khám số 2.

4. Bà Phí Thị Thu Hà, sinh ngày 11/9/1989, trình độ chuyên môn: Điều dưỡng đại học, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng - Chăm sóc khách hàng.

5. Bà Lê Thị Bích Hằng, sinh ngày 28/4/1979, trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp 1, chuyên ngành Sản phụ khoa, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng khám số 2.

6. Bà Phạm Thị Thuận, sinh ngày 24/10/1983, trình độ chuyên môn: Hộ sinh trung cấp, giữ chức vụ Hộ sinh trưởng phòng khám số 2.

BSCKII Trần Thị Minh Lý, PGĐ Bệnh viện trao quyết định bổ nhiệm chức cụ Phó Trưởng khoa Sản đẻ cho BSCKI Hoàng Đăng Hùng

            Tại buổi lễ, BSCKII Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc Bệnh viện phát biểu chúc mừng và tin rằng với sự quản lý của 06 cán bộ vừa được bổ nhiệm, các khoa, phòng trong toàn viện sẽ hoạt động ngày càng hiệu quả.


Các bài viết khác