hỗ trợ trực tuyến

Công văn đào tạo bác sỹ CKI chuyên ngành Sản Phụ khoa, Nhi khoa, hệ tập trung theo chứng chỉ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Ngày viết: 10/24/2017 17:50

Nhằm tiếp tục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành Sản Phụ khoa, Nhi khoa cho bác sĩ đang làm việc tại các đơn vị thuộc ngành Y tế Quảng Ninh.

            Để đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức lớp trong năm 2017, Sở Y tế thông báo tuyển sinh đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, hệ tập trung theo chứng chỉ (gồm 01 lớp chuyên ngành Sản Phu khoa, 01 lớp chuyên ngành Nhi khoa) và yêu cầu các đơn vị:

Căn cứ nhu cầu về đào tạo nhân lực chuyên ngành Sản Phụ khoa, Nhi khoa lựa chọn bác sĩ đủ điều kiện theo quy định để đề xuất, đăng ký gửi cán bộ đi ôn tập và dự thi đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, hệ tập trung theo chứng chỉ, chuyên ngành đăng ký:

1. Đối tượng:

- Bác sĩ, hệ đào tạo chính quy, trực tiếp làm việc trong chuyên ngành đăng ký dự thi từ 12 tháng trở lên (tính đến ngày 15/10/2017).

- Số lượng học viên: 30 học viên/lớp.

2. Thời gian ôn thi và thi: Trong tháng 11/2017.

3. Địa điểm đào tạo: Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh và Trường ĐH Y Hà Nội.

4. Kinh phí đào tạo: Mức đóng học phí đào tạo của mỗi học viên thực hiện theo quy định hiện hành và theo hợp đồng đào tạo với Trường ĐH Y Hà Nội do đơn vị cử cán bộ đi đào tạo chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn chi thường xuyên của đơn vị.

5. Nộp hồ sơ và liên hệ:

- Gửi trực tiếp văn bản đề nghị của đơn vị kèm theo danh sách và Hồ sơ dự tuyển (02 hồ sơ/người; thành phần hồ sơ theo Thông báo tuyển sinh của Trường ĐH Y Hà Nội gửi kèm) về Phòng TCCB Sở Y tế trước ngày 28/10/2017 để tổng hợp, thẩm định, trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt và ban hành Quyết định cử đi ôn tập, dự thi theo quy định hiện hành về tuyển sinh của Nhà trường.

6. Khai giảng dự kiến: Khai giảng trong tháng 12/2017.


Các bài viết khác