hỗ trợ trực tuyến

Đoàn thanh niên thực hiện dọn vệ sinh khuôn viên Bệnh viện

Ngày viết: 12/15/2016 09:25

Chiều nay, ngày 15/12/2016, Đoàn thanh niên bệnh viện tổ chức dọn vệ sinh cơ quan, khuôn viên bệnh viện.

            Các đoàn viên thanh niên đã tham gia tổng vệ sinh, quét dọn nhà để xe của cán bộ, nhân viên, người bệnh; chăm sóc cây xanh trong khuôn viên cơ quan. Mỗi chi đoàn cử 2 đồng chí tham gia quét vôi gốc cây cùng Tổ xe (Đ/c Hiệp 0978791719).

            Bên cạnh đó, Chi đoàn cũng đã tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động đã góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên về tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường sống, đồng thời góp phần giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp tại Trụ sở đơn vị.


            Đoàn thanh niên bệnh viện tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên bệnh viện, lịch trình cụ thể như sau:                        
                 - Thời gian: Từ 15g00, thứ năm, ngày 15/12/2016        
                 - Địa điểm: Khuôn viên bệnh viện 
                 - Công việc: Quét vôi gốc cây và dọn rác trong khuôn viên bệnh viện
                 - Chi đoàn thực hiện:
                         + Chi đoàn GMHT: Đ/c Tú phụ trách: 0904551517        
                         + Chi đoàn KSNK: Đ/c Tĩnh phụ trách:0963272459
                         + Chi đoàn Khoa Ngoại: Đ/c Nam 2: 01665532469


Các bài viết khác