hỗ trợ trực tuyến

Hội nghị giới thiệu nguồn nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Ngày viết: 01/06/2020 23:44

Căn cứ Công văn số 2278-CV/TƯ ngày 20/12/2019 của về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh; Công văn số 708-CV/TƯ ngày 25/12/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác cán bộ.

        Căn cứ kết quả Hội nghị Bước 2 thực hiện quy trình giới thiệu chức danh Phó Giám đốc bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Chiều ngày 06/01/2020, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giới thiệu nguồn nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

        Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, PGĐ Sở Y tế; đồng chí Vũ Thị Mai, Trưởng phòng TCCB, Sở Y tế; về phía Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Chi Bộ, Giám đốc Bệnh viện; các đồng chí trong Ban giám đốc và các Trưởng phòng, Trưởng khoa trong đó có 10 đồng chí có tên trong danh sách quy hoạch chức danh Phó giám đốc bệnh viện.


        Danh sách quy hoạch chức danh Phó Giám đốc bệnh viện Sản Nhi giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-SYT ngày 30/7/2019 là 10 đồng chí, gồm:            
          1- Ông Bùi Minh Cường, Trưởng khoa Phụ.    
          2- Ông Đỗ Duy Long, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản.
          3- Ông Bùi Hải Nam, Trưởng khoa Ngoại - Chuyên khoa.
          4- Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng khoa Sơ sinh.
          5- Ông Dương Văn Linh, Trưởng khoa Khám bệnh - Cấp cứu lưu.
          6- Bà Lê Thị Dung, Trưởng phòng Tài chính kế toán.
          7- Ông Trần Trương Diễn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.
          8- Ông Phạm Ngọc Mười, Trưởng khoa Các bệnh Nhiệt đới.
          9- Ông Hoàng Tùng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu.
          10- Ông Lương Trung Kiên, Trưởng khoa Gây mê hồi tỉnh.

        Đối chiếu với các tiêu chuẩn về điều kiện bổ nhiệm cán bộ cả 10 đồng chí trên đều đủ điều kiện lấy phiếu giới thiệu nguồn nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc bệnh viện.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng khẳng định tầm quan trọng trong công tác quy hoạch chức danh này, quy trình các bước công tác quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi giai đoạn 2016-2021.

        Việc thực hiện quy trình 5 bước để bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc bệnh viện nhằm phát huy tính dân chủ, khách quan và công khai, làm cơ sở bổ nhiệm người lãnh đạo có đủ tâm, tài, đức và có tầm, đảm bảo được nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài để đưa Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đạt được các mục tiêu đề ra.


        Sau thời gian Hội nghị thảo luận, nghiên cứu Hội nghị thống nhất giới thiệu cán bộ được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi giai đoạn 2016-2021: Phụ trách lĩnh vực Sản Phụ khoa của Bệnh viện.

        Căn cứ kết quả trên, bệnh viện sẽ tiến hành tiếp các bước tiếp theo để hoàn thiện quy trình đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc bệnh viện. Hội nghị thành công tốt đẹp, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình theo quy định và hướng dẫn của cấp trên.


Các bài viết khác