hỗ trợ trực tuyến

Hội nghị Thẩm định đề án công tác và lấy phiếu tín nhiệm nhân sự kiện toàn chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Ngày viết: 01/20/2020 08:19

Ngày 17/01/2020, tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Sở Y tế tổ chức Hội nghị Thẩm định đề án công tác và lấy phiếu tín nhiệm nhân sự kiện toàn chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

        Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; đồng chí Vũ Thị Mai, Trưởng phòng TCCB; đồng chí Nguyễn Mạnh Chí, Phụ trách Phòng Nghiệp Vụ Y là ủy viên Hội đồng thẩm định Đề án.

        Về phía bệnh viện có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện; đồng chí Trần Thị Minh Lý, PGĐ Bệnh viện; đồng chí Đinh Thị Lan Oanh, PGĐ Bệnh viện là ủy viên Hội đồng; cùng 36 đồng chí là trưởng, phó khoa phòng và các cán bộ chủ chốt của Bệnh viện.


        Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh là công tác quan trọng nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, cùng Ban giám đốc Bệnh viện tham gia quản lý, điều hành hiệu quả các hoạt động của Bệnh viện trong giai đoạn tới.

        Hội nghị Thẩm định đề án công tác và lấy phiếu tín nhiệm nhân sự kiện toàn chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có BSCKII Bùi Minh Cường, Trưởng khoa Phụ, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tham gia với tư cách là ứng viên.

        Bác sĩ Bùi Minh Cường, Trưởng khoa Phụ Bệnh viện, là BSCKCII có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, tận tụy với công việc, có đầy đủ phẩm chất, y đức để trở thành ứng viên cho chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

        Tại hội nghị, BSCKII Bùi Minh Cường đã trình bày đề án "Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em theo hướng phát triển bền vững", đồng thời phải trả lời những câu hỏi chất vấn của Hội đồng thẩm định cùng 36 cán bộ chủ chốt tham dự tại Hội nghị.

        Sau phần trình bày, Hội đồng thẩm định đánh giá phần báo cáo đề án của Bác sĩ Bùi Minh Cường cơ bản đạt mục tiêu đề ra, có sự đầu tư cao, gắn liền với các giải pháp cụ thể, thiết thực đạt được yêu cầu của Hội nghị.


        Sau khi nghe trình bày đề án, Hội đồng thẩm định gồm 06 đồng chí đã tiến hành thẩm định đề án công tác ứng viên tham gia quy trình bổ nhiệm chức danh PGĐ đối với ứng viên Bùi Minh Cường. Kết quả đánh giá chất lượng đề án công tác đạt 6/6 phiếu và xếp loại A.

        Sau phần bỏ phiếu của Hội đồng, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự để kiện toàn chức danh Phó Giám Đốc của 36 cán bộ chủ chốt tại Bệnh viện.Kết quả kiểm phiếu đạt 36/36 phiếu đồng ý giới thiệu đồng chí Bùi Minh Cường cho chức danh Phó Giám Đốc bệnh viện.

        Hội nghị Thẩm định đề án công tác và lấy phiếu tín nhiệm nhân sự kiện toàn chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh diễn ra thành công tốt đẹp, quy trình bỏ phiếu tín nhiệm được tiến hành dân chủ, khách quan, theo đúng quy định của pháp luật.


Các bài viết khác