hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng Thẻ bảo hiểm điện tử (VssID) khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Ngày viết: 06/02/2021 12:55

Căn cứ Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/5/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Kể từ ngày 01/6/2021, người dân có thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh được quyền sử dụng thẻ BHYT giấy hoặc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.

1.      Thông tin chi tiết theo hướng dẫn:Các bài viết khác