hỗ trợ trực tuyến

Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Ngày viết: 12/21/2018 16:39

Chiều ngày 21/12/1018, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc với đồng chí Nguyễn Quốc Hùng; Phó Giám đốc đối với đồng chí Trần Thị Minh Lý và đồng chí Đinh Thị Lan Oanh.

            Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, PGĐ Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Trưởng phòng TCCB, Sở Y tế. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các Khoa, Phòng và cán bộ chủ chốt trong toàn viện.

            Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Quốc Hùng; đồng chí Trần Thị Minh Lý; đồng chí Đinh Thị Lan Oanh trình bày báo cáo kiểm điểm, quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013 – 2018, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, tham gia đóng góp ý kiến về những đóng góp, cống hiến cũng như hạn chế cần khắc phục trong quá trình công tác, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Nguyễn Quốc Hùng; BSCKII Trần Thị Minh Lý; BSCKII Đinh Thị Lan Oanh và tiến hành thực hiện quy trình bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc đối với các đồng chí, đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai.

            Ban kiểm phiếu gồm có: ông Nguyễn Đức Thanh, Trưởng phòng TCCB, Sở Y tế; ông Đỗ Duy Long, Trưởng khoa HTSS; ông Lê Trần Trương Diễn, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính bệnh viện. 


Hội nghị đã thành công tốt đẹp với 34 phiếu thuận trên tổng số 34 phiếu phát ra.

            Kết quả, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng được 34/34 phiếu (đạt 100%); đồng chí Trần Thị Minh Lý 34/34 phiếu (đạt 100%); đồng chí Đinh Thị Lan Oanh 28/34 phiếu (đạt 82,3%) so với tổng số cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh được triệu tập và có mặt đồng ý giới thiệu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ cho các đồng chí.


            Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng chúc mừng các đồng chí Nguyễn Quốc Hùng; Trần Thị Minh Lý và Đinh Thị Lan Oanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với số phiếu tín nhiệm rất cao và đề nghị các đồng chí với sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các Khoa, phòng trong Bệnh viện, thời gian tới cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, nỗ lực nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của ngành.

            Thay mặt Ban Giám đốc Bệnh viện, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng cảm ơn phiếu tín nhiệm cao của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các Khoa, Phòng và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đưa Bệnh viện phát triển toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.


Các bài viết khác