hỗ trợ trực tuyến

Ngành Y tế Quảng Ninh công khai thông tin thường trực cấp cứu và vận chuyển cấp cứu tại tất cả các đơn vị Y tế trong toàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày viết: 04/27/2019 12:02

Thực hiện chủ đề năm 2019 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ”. Sở Y tế Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh công tác thường trực cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoại viện, phục vụ người dân.

            Mục tiêu nhằm hỗ trợ, cung cấp thông tin rộng rãi cho các tổ chức cá nhân, nhân dân trên địa bàn tỉnh và du khách đến với Quảng Ninh dễ dàng nắm bắt, tiếp cận, sử dụng dịch vụ cấp cứu, vận chuyển cấp cứu ngoại viện được nhanh chóng, thuận lợi, an toàn, hiệu quả, giúp nâng cao tỷ lệ sống, giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế cho người bệnh.

            Thông tin thường trực cấp cứu và vận chuyển cấp cứu kèm số điện thoại của Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện; số máy thường trực cấp cứu của các bệnh viện, trung tâm y tế trên toàn tỉnh giúp hỗ trợ, giải quyết kịp thời các tình huống cấp cứu khẩn cấp, bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.


            Trong các trường hợp tai nạn đó có nhiều nạn nhân còn thoi thóp sau tai nạn, nhưng đã tử vong một phần do không biết cơ sở y tế gần nhất để liên hệ hoặc do địa bàn xảy ra nằm cách xa trung tâm tỉnh, xe cấp cứu không đến kịp. Nếu có số điện thoại cấp cứu của các đơn vị y tế nơi gần nhất, có thể nhiều nạn nhân đã giữ được tính mạng do được sơ cứu kịp thời.


            Hiện tại, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm truyền thông tỉnh, Website của Sở Y tế tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, 23 đơn vị y tế trực thuộc tỉnh Quảng Ninh … đã đăng tải các số điện thoại trên. Khi gặp nạn, cần được cấp cứu, người dân có thể tra cứu số điện thoại của đơn vị thường trực cấp cứu gần nhất để gọi trợ giúp, kịp thời sơ cứu cho nạn nhân./.

Thông tin chi tiết: 

http://www.soytequangninh.gov.vn/GD_WS/Tintuc.aspx?CateID=286&fbclid=IwAR0rIiNybetZteeaTSn0b4nKbooYLlMD2-uP3ei3UE7TMpwftcGDa1sKgAE


Các bài viết khác