hỗ trợ trực tuyến

Quyết định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS- COV2 tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Ngày viết: 11/10/2021 16:05

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thông báo:

Ngày 09/10/2021, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2068/QĐ-BVSN về việc áp dụng tạm thời mức giá thực hiện xét nghiệm chuẩn đoán virus SARS-COV-2 tại Bệnh Viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2021 và bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định của Quyết định này.

Thông tin chi tiết tại Quyết địnhCác bài viết khác