hỗ trợ trực tuyến

Quyết định tuyển dụng hợp đồng lao động vị trí việc làm bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Ngày viết: 11/08/2021 11:59

Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-SYT ngày 05/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc tuyển dụng hợp đồng lao động vị trí việc làm bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng nhân lực số 539/KH-BVSN ngày 27/8/2021 của Bệnh viện Sản Nhi, năm 2021, bệnh viện đã tổ chức tuyển dụng và được Sở Y tế phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động tại bệnh viện Sản Nhi, năm 2021 theo Quyết định số 1604/QĐ-SYT ngày 29/10/2021.

Tuy nhiên, sau thi tuyển chỉ có 09/10 bác sỹ trúng tuyển theo vị trí việc làm, trong đó 01 bác sỹ đã trúng tuyển nhưng từ chối không đến ký hợp đồng.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, bệnh viện có 03 bác sĩ xin nghỉ việc, chuyển công tác.

Để đảm bảo nhân lực hoạt động, bệnh viện đề xuất tuyển dụng bổ sung 03 bác sĩ đa khoa, cụ thể như sau:

- 02 bác sĩ đa khoa, đang học nội trú Sản phụ khoa.

- 01 bác sĩ đa khoa tốt nghiệp loại Giỏi, có điểm thi đạt 88,5/100 điểm (Ở vị trí cao nhất sau các trường hợp trúng tuyển theo kết quả tuyển dụng).

Thông tin chi tiết: File đính kèm

Các bài viết khác