hỗ trợ trực tuyến

Sở Y tế Quảng Ninh nghiệm thu 02 đề tài NCKH cấp cơ sở của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Ngày viết: 09/10/2018 20:47

Trong những năm qua, phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã thu hút được đông đảo cán bộ ngành Y tế Quảng Ninh tham gia và đã đi vào chiều sâu, đạt được những thành quả đáng kể.

        Ngày 10/9/2018, Sở Y tế đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh gồm đề tài:

            1. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt trong điều trị bệnh lý HIE (ngạt) của trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh” do Bác sĩ Đinh Thị Lan Oanh chủ trì thực hiện.

            2. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật trích tinh trùng từ tinh hoàn, mào tinh trong điều trị vô sinh ở những bệnh nhân vô tinh tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh” do Bác sĩ Trần Thị Minh Lý chủ trì thực hiện.

            Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài được thành lập gồm các đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn, PGĐ Sở Y tế chủ trì hội nghị; đ/c Nguyễn Minh Tuấn, TP NVY; đ/c Nguyễn Đức Thanh, TP TCCB; đ/c Phạm Thị Tuyết Nhung, TP KHTC; đ/c Nguyễn Văn Đặng, TP NVD; đ/c Ninh Văn Chủ, GĐ CDC; đ/c Nguyễn Quốc Hùng, GĐ BV Sản Nhi; đ/c Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP cùng các thành viên hội đồng và báo cáo viên tham gia nghiệm thu đề tài.


            Tại Hội nghị các Chủ nhiệm Đề tài trình bày báo cáo và lắng nghe các ý kiến phản biện và nhận xét, đánh giá, của các thành viên Hội đồng, đồng thời trao đổi về các vấn đề có liên quan đến đề tài.

            Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của chủ nhiệm các đề tài, cho rằng đây là những đề tài được đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, có giá trị thực tiễn trong việc khám và chữa bệnh tại Bệnh viện đồng thời sẵn sàng chuyển giao cho các bệnh viện tuyến dưới có nhu cầu áp dụng trên địa bàn tỉnh.

            Tuy nhiên, để đề tài được hoàn thiện hơn cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung đầy đủ ý kiến của thành viên Hội đồng và chỉnh sửa một số vấn đề như hình thức trình bày theo forrmat chung, danh mục kết quả thực hiện…

            Kết quả nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đều được ội đồng công nhận và đề nghị chủ nhiệm các đề tài chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp như các ý kiến đã phản biện, góp ý./.

            Một số hình ảnh nghiệm thu đề tài NCKH tại Hội đồng nghiệm thu
Các bài viết khác