hỗ trợ trực tuyến

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh lấy ý kiến cán bộ nhân viên về phương án thành lập Trung tâm KCB theo yêu cầu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Ngày viết: 03/30/2018 16:03

Chiều 30/3/2018, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị (bất thường) nhằm lấy ý kiến của cán bộ nhân viên về phương án thành lập Trung tâm KCB theo yêu cầu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh.

            Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Diện, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Nguyễn Đức Thanh, TP Tổ chức cán bộ; đồng chí Phạm Thị Tuyết Nhung, TP Kế hoạch tài chính của Sở Y tế Quảng Ninh. Về phía Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, GĐ Bệnh viện; các đồng chí trong Ban lãnh đạo bệnh viện; các Trưởng phòng, Trưởng Khoa và các cán bộ Đại học trong toàn viện.                
 
           Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, thay mặt bệnh viện tóm tắt phương án án thành lập Trung tâm KCB theo yêu cầu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Mặc dù mới đưa vào hoạt động, nhưng với cơ sở vật chất khang trang, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được khẳng định nên Bệnh viện hiện thu hút được nhiều đối tượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh.


 
           Theo số năm 2017 thì bệnh viện thường xuyên quá tải bệnh nhân, số bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện thường trên 450 bệnh nhân/ngày, công suất giường bệnh đã vượt 120% so với giường bệnh kế hoạch của Bệnh viện. Phân tích với tốc độ tăng trưởng thấp so với tăng trưởng bình quân của 2 năm liền kề (2016, 2017), thì dự báo đến năm 2020: nhu cầu giường bệnh ở mức thấp là 520 giường; nếu không đầu tư ngay từ lúc này thì công suất sử dụng giường bệnh sẽ quá tải đến 150%.
 
           Do đó, đề án đầu tư cơ sở vật chất thành lập Trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh là rất cần thiết. Để giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước đề án đầu tư theo phương thức xã hội hóa, đa dạng nguồn vốn, phương thức quản lý hoạt động theo mô hình một pháp nhân hạch toán động lập trực thuộc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.
 
           Việc thành lập Trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh nhằm gắn kết cán bộ nhân viên làm việc, cống hiến nhiều hơn nữa; trong đó Bệnh viện và cán bộ nhân viên luôn thể hiện vai trò làm chủ, quyết định và điều phối mọi hoạt động của Trung tâm nhưng vẫn bảo đảm các quy định của pháp luật về: Bộ luật dân sự, Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật Xây dựng, đồng thời mang lại các giá trị lợi tức cho cán bộ nhân viên .
 
            Kết quả kiểm phiếu 99% số phiếu đồng ý về phương án thành lập Trung tâm KCB theo yêu cầu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chỉ đạo nghiêm túc, dân chủ, việc lấy bỏ phiếu được tiến hành một cách chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình dưới sự chỉ đạo và giám sát của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.
Một số hình ảnh tại hội nghị lấy ý kiến:Các bài viết khác