hỗ trợ trực tuyến

Tập huấn các phương pháp vô cảm trong phẫu thuật lấy thai

Ngày viết: 10/03/2019 14:44

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh kính gửi các đơn vị Giấy mời tham dự tập huấn Các phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai.

1. Thời gian: 13h30 Thứ 6 ngày 04.10.2019

2. Địa điểm: Hội Trường TTYT Tiên Yên
3. Nội dung: Công văn chi tiết kèm theo
Đề nghị đăng ký tập huấn trước ngày 03.10.2019
KÍnh đề nghị các đơn vị tham gia đầy đủ, đúng giờ. 
Trân trọng thông báo./

Tài liệu: 

1. Các phương pháp Vô cảm trong mổ lấy thai  ( Tải file)
2. Giải pháp làm giảm tỷ lệ mổ lấy thai theo phân loại của Robson ( Tải file)

Các bài viết khác