hỗ trợ trực tuyến

Thông báo Chương trình tập huấn 'Các phương pháp vô cảm trong phẫu thuật lấy thai'

Ngày viết: 07/10/2019 13:10

Phòng KHTH xin thông báo:

Thực hiện công văn số 1352/SYT-NVY của SYT về chấn chỉnh phương pháp vô cảm trong mổ lấy thai, Bệnh viện Sản Nhi tổ chức lớp tập huấn 'Các phương pháp vô cảm trong phẫu thuật lấy thai'
1. Thời gian: Từ 13:30 Thứ 6 ngày 12/07/2019
2. Địa điểm: Hội trường 1, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
3. Nội dung chương trình (File đính kèm)
4. Báo cáo viên:
- BSCKII Bùi Minh Cường
- BSCKI Lương Trung Kiên
5. Thành phần:
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Bác sỹ Gây mê, Sản khoa các đơn vị điều trị trong tỉnh;
- Các bác sỹ khối Sản - Phụ và Gây mê của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh;
Đề nghị các bác sĩ tham dự đầy đủ đúng giờ.
Trân trọng.

Các bài viết khác