hỗ trợ trực tuyến

Thông báo đồng ý cách ly cho đối tượng thí sinh tham gia tuyển dụng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Ngày viết: 10/16/2021 09:34

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ- CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ba hành quy chế Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 4800/QĐ- BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh đồng thời tạo điều kiện để thí sinh được vào địa bàn thi tuyển, Uỷ ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:
1. Đồng ý cho bệnh viện được đón các thí sinh đăng ký đang ở ngoài tỉnh, có nhu cầu, về cách ly tại nhà công vụ (khu V), bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh trong thời gian 07 ngày từ ngày 16/10/2021 đến hết ngày 22/10/2021, (có danh sách cụ thể kèm theo).
2. Yêu cầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh:
- Thông báo để các thí sinh làm xét nghiệm khi đến và trước khi tham dự kỳ thi tuyển dụng ngày 23/10/2021 tại bệnh viện, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của địa phương và đơn vị.
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết trong văn bản số số 652/BVSN- TCHC của bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh về việc đề xuất cách ly cho đối tượng thí sinh tham gia tuyển dụng tại bệnh viện Sản Nhi, năm 2021.
3. Đề nghị các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh phối hợp, tạo điều kiện cho các thí sinh được di chuyển qua chốt vào địa bàn Thành phố thực hiện thi tuyển (nếu đủ điều kiện).
Uỷ ban nhân dân Thành phố đề nghị các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh phối hợp đồng thời thông báo để đơn vị thực hiện.

Thông tin hướng dẫn thủ tục cách ly: Liên hệ Bác sĩ Phạm Ngọc Mười: 0988165999
Các bài viết khác