hỗ trợ trực tuyến

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ và lùi thời gian tuyển dụng

Ngày viết: 09/15/2020 10:02

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng và tình hình thực tế nhận hồ sơ tuyển dụng; Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19

THÔNG BÁO
Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ và lùi thời gian tuyển dụng

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ từ 07h30’ ngày 15/9/2020 đến 16h30’ ngày 05/10/2020.
Thời gian thi tuyển sẽ thông báo sau.
Thông tin chi tiết về tuyển dụng được đăng tải trên các Website: http://sannhiquangninh.vn; http://www.soytequangninh.gov.vn.
Thí sinh có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (Khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Điện thoại: 0913371182 - Ths Trần Trương Diễn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.
Thông tin chi tiết: File đính kèm
Trân trọng thông báo./.


Các bài viết khác