hỗ trợ trực tuyến

Thông báo kết quả tự đánh giá Tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2018

Ngày viết: 12/05/2018 13:39

Ngày 16/11/2018 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã thành lập Đoàn tự đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018 gồm 30 thành viên với Trưởng đoàn là Giám đốc Bệnh viện. Đoàn thực hiện tự đánh giá vào ngày 14 và 15/11/2018, nội dung đánh giá theo tiêu chí chất lượng bệnh viện phiên bản 2.0 do Bộ y tế ban hành năm 2016. Kết quả tự đánh giá:

- Số tiêu chí bệnh viện áp dụng: 83/83 tiêu chí

- Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 100%

- Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 329 điểm

- Điểm trung bình năm 2018: 3.94 điểm

Tiêu chí C (hoạt động chuyên môn) và tiêu chí D (hoạt động chất lượng) đạt điểm cao nhất trong 5 nhóm hoạt động, không còn tiêu chí mức 1 và mức 2.

Hoạt động chất lượng bệnh viện có những ưu điểm:

- Thực hiện tốt hoạt động đào tạo phát triển nhân lực ở các mảng: chuyên môn, an toàn người bệnh, giao tiếp, quản lý chất lượng.

Xem bảng điểm chi tiết: TẢI XUỐNGCác bài viết khác