hỗ trợ trực tuyến

Thông báo mời báo giá các mặt hàng thuốc

Ngày viết: 09/20/2021 16:47

Kính gửi: Các công ty sản xuất/ nhập khẩu/ kinh doanh dược phẩm

Căn cứ Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;
Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá;
Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển giao nhiệm vụ mua thuốc tập trung cấp địa phương từ Ban Quản lý dự án Đầu tư các công trình Y tế về Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-SYT ngày 8/7/2020 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh;
Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-SYT ngày 21/10/2019 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Sản Nhi trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;
Căn cứ Công văn số 217/TTKN-KHTH ngày 7/9/2021 của Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh về việc đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh;
Căn cứ Công văn số 544/BVSN-KD ngày 30/8/2021 của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh về việc mua sắm các thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu năm 2021-2022.
        Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm các thuốc chưa lựa chọn được nhà thầu theo hình thức đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2021-2022, đề nghị Qúy công ty báo giá các mặt hàng thuốc hiện đang kinh doanh đáp ứng các tiêu chí tại Phụ lục I đính kèm.

        Hồ sơ báo giá gồm: Báo giá (Phụ lục II đính kèm), Quyết định cấp số đăng ký thuốc hoặc giấy phép lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, Quyết định trúng thầu trong thời gian gần nhất.

Yêu cầu đối với các tài liệu báo giá:

- Báo giá, Quyết định cấp số đăng ký thuốc hoặc giấy phép lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu (bản sao), Quyết định trúng thầu trong thời gian gần nhất (bản sao): có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty, đóng dấu và giáp lai giữa các trang. Trường hợp ủy quyền, Công ty gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền.

- Đơn giá nêu trong Báo giá của Công ty là mức giá bán đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết để cung ứng thuốc đến khoa Dược của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

- Thời hạn hiệu lực của Báo giá: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký báo giá.

Văn bản báo giá của công ty đề nghị gửi về Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, địa chỉ: Phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trước 16 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 9 năm 2021 và 01 bản điện tử về hòm thư: duocsannhi@gmail.com.

Số điện thoại liên hệ: 0975 402 102 – Ds. Quỳnh.

Nhận được văn bản này, đề nghị Qúy công ty quan tâm phối hợp./.

File chi tiết đính kèm: Tải file

Các bài viết khác