hỗ trợ trực tuyến

Thông báo mời chào giá mua sắm vật tư sử dụng cho máy lọc máu liên tục và ECMO

Ngày viết: 10/14/2021 21:24

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Căn cứ Văn bản số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TT-BYT;

Bệnh viện Sản Nhi có nhu cầu mua sắm vật tư sử dụng cho máy lọc máu liên tục và ECMO năm 2021-2022 (Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm).

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp sinh phẩm và test thử nêu trên báo giá và cung cấp thông tin theo mẫu tại phụ lục 2.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 13/10/2021 đến trước 16 giờ 00 ngày 18/10/2021.

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Điện thoại liên hệ: 02033.696568 hoặc 0915.694.888

Bệnh viện xin trân trọng thông báo./ .

Các bài viết khác