hỗ trợ trực tuyến

Thông báo Quyết định của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc tuyển dụng hợp đồng lao động Bệnh viện Sản Nhi năm 2020

Ngày viết: 11/02/2020 13:56

Căn cứ Quyết định số 1738/QĐ-SYT ngày 30/10/2020 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc tuyển dụng lao động hợp đồng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng xin thông báo Quyết định của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đối với các thí sinh trung tuyển kỳ tuyển dụng của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (có danh sách kèm theo) kể từ ngày 01/11/2020 như sau:

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm:

File đính kèm


Các bài viết khác