hỗ trợ trực tuyến

THÔNG BÁO TẠM HOÃN TIÊM CHỦNG VẮC XIN TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI QUẢNG NINH

Ngày viết: 03/23/2021 13:32

Để đảm bảo tiêm chủng an toàn và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thông báo:

Tạm dừng tiêm chủng Vaccin trong chương trình TCMR và Tiêm chủng dịch vụ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Thời gian tạm dừng từ 07h30 -đén16h30 phút, ngày 24/3/2021.

Ngày 25/3/2021 chương trình tiêm chủng Vaccin trong chương trình TCMR và Tiêm chủng dịch vụ tổ chức tiêm bình thường.

Trân trọng cảm ơn!


Các bài viết khác