hỗ trợ trực tuyến

Thông báo tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng cung cấp các dịch vụ trông giữ xe, nhà ăn Cangteen, siêu thị và các điểm bán hàng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh

Ngày viết: 11/07/2017 10:37

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thông báo đến toàn thể cán bộ nhân viên của bệnh viện và các cá nhân, đơn vị bên ngoài bệnh viện có nhu cầu thuê mặt bằng để kinh doanh và cung cáp dịch vụ trông giữ xe, ăn uống, siêu thị phục vụ cho cán bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, khách đến làm việc tại bệnh viện.

1. Mặt bằng đấu giá:

Địa chỉ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, phường Đại Yên thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. 

Mặt bằng đấu giá gồm 06 điểm cho thuê mặt bằng

 - Bãi trông giữ xe

- Nhà ăn Cangteen bệnh viện

- Siêu thị Baby

- Điểm bán hàng Mẹ và bé 1

- Điểm bán hàng Mẹ và bé 2

- Điểm bán hàng Mẹ và bé 3


2. Thời gian đăng ký:

Từ ngày thông báo đến trước 1100 ngày 20/11/2017.
3. Thời gian tổ chức mở thầu:
9h00 ngày 27/11/2017
4. Địa điểm mở thầu:
Phòng họp Hội trường 2 - Tầng 3 - Khu nhà điều hành - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Nnh.
Điện thoại: 02033696568
5. Quy định đấu giá:
- Người tham dự đấu giá phải hoàn tất các thủ tục sau:
Nộp đầy dủ hồ sơ (Theo quy định tại mục 7 - Hồ sơ tham dự thầu) tại Phòng Tổ chức hành chính.
- Nộp phí tham dự đấu giá tại Phòng Tài chính kế toán (không hoàn lại) : 200.000 đồng/gói dịch vụ.
- Nộp tiền ký quý tham dự đấu giá tại Phòng Tài chính kế toán: 2.000.000 đ/gói dịch vụ.
- Giá khởi điểm mời dự thầu:
1.    -  Bãi trông giữ xe                                      Giá khởi điểm: 25.000.000 đ/tháng
2.    -  Nhà ăn Cangteen bệnh viện                  Giá khởi điểm: 25.000.000 đ/tháng

3.    -  Siêu thị Baby                                          Giá khởi điểm: 10.000.000 đ/tháng

4.    -  Điểm bán hàng Mẹ và bé 1                    Giá khởi điểm: 12.000.000 đ/tháng

5.    -  Điểm bán hàng Mẹ và bé 2                    Giá khởi điểm: 10.000.000 đ/tháng

6.    -  Điểm bán hàng Mẹ và bé 3                    Giá khởi điểm: 7.000.000 đ/tháng

Đơn vị, cá nhân không trúng đấu giá sẽ được hoàn tiền ký quý; đơn vị, cá nhân nhận được công nhân trúng thầu đấu giá sẽ giữ lại tiền ký quỹ đến khi hoàn thành thực hiện hộp đồng. 

Thông tin chi tiết: File đính kèm


Các bài viết khác