hỗ trợ trực tuyến

Thông báo tuyển dụng nhân lực diện hợp đồng lao động tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Ngày viết: 09/16/2021 14:19

Căn cứ thông báo số 577/TB-BVSN, ngày 15/9/2021 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh về nhu cầu tuyển dụng nhân lực diện hợp đồng lao động tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, năm 2021.

Bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng 23 vị trí việc làm, cụ thể như sau:1. Nhận hồ sơ dự tuyển: Từ 07h30 ngày 17/9/2021 đến 16h30 ngày 30/9/2021.

2. Thẩm định hồ sơ: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 14/10/2021.

3. Công khai kết quả thẩm định, thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển; phát hành tài liệu ôn tập: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 21/10/2021.

4. Tổ chức thi đối với các thí sinh đủ điều kiện: Ngày 23/10/2021

5. Thông báo kết quả thi tuyển: Từ ngày 24/10/2021 đến ngày 26/10/2021.
Bệnh viện chỉ tiếp nhận và giải quyết đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn công bố kết quả thi tuyển (24/10/2021 đến 26/10/2021).

6. Thông báo kết quả trúng tuyển: Ngày 27/10/2021.

Bệnh viện có thể điều chỉnh thời gian thi tuyển tùy theo tình hình dịch bệnh và số lượng hồ sơ thí sinh dự tuyển.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng được đăng tải trên các Website: http://sannhiquangninh.vn; http://www.soytequangninh.gov.vn.

Thí sinh có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh (Khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Điện thoại: 0913371182.

Thông tin chi tiết File PDF ; Mẫu đơn đăng ký

Trân trọng thông báo./.
Các bài viết khác