hỗ trợ trực tuyến

Thông báo về việc phát hành hoá đơn điện tử tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Ngày viết: 09/10/2018 17:49

Lời đầu tiên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ Y tế, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Bảo hiểm, sự hợp tác của các đối tác với chúng tôi trong suốt những năm qua.

                        Kính gửi: Quý khách hàng, các Cơ quan Bảo hiểm, các Đối tác

        - Căn cứ Công văn số 19145/BTC-TCT ngày 23/12/2015 của Bộ Tài Chính V/v sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập.

        - Thực hiện hiện chủ trương của Chính phủ tại thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng Hoá đơn điện tử.

        - Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-BVSN ngày 17/7/2018 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng ninh về việc áp dụng hóa đơn điện tử tại Bệnh viện;

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo tới quý khác hàng như sau:

           Từ ngày 11/09/2018, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh triển khai hình thức Hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ. Khi áp dụng Hóa đơn điện tử, quý khách hàng sẽ nhận được duy nhất một bản “Hóa đơn chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử và có giá trị thanh toán 01 lần duy nhất” để làm cơ sở thanh toán.

           Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh sẽ kết chuyển toàn bộ Hóa đơn điện tử của khách hàng lên Website vào cuối ngày để khách hàng và các đơn vị có liên quan tra cứu, xem và tải dữ liệu về Hóa đơn điện tử.

            Quý khách hàng có nhu cầu tra cứu và tìm hiểu thông tin chi tiết liên quan đến hóa đơn điện tử, kính mời truy cập địa chỉ: https://sannhiquangninh.vnpt-invoice.com.vn

Trân trọng cảm ơn!
Các bài viết khác