hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển dụng

Ngày viết: 10/06/2016 10:03

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân lực năm 2019, như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thông báo kế hoạch tuyển dụng nhân lực năm 2019. như sau: 
Đối tượng và chỉ tiêu cần tuyển:

Cán bộ chuyên môn kỹ thuật về y dược và một số chuyên ngành khác, gồm 30 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
- Điều dưỡng: 15 
- Hộ sinh: 08
- Kỹ thuật viên xét nghiệm: 04
- Kỹ thuật viên hình ảnh y học: 01
- Cử nhân, kỹ sư sinh học, công nghệ sinh học: 01
- Cử nhân ngành tâm lý giáo dục: 01

Mỗi thí sinh sẽ trải qua 03 vòng thi: Trắc nghiệm trên máy tính, Thực hành kỹ năng chuyên môn và Phỏng vấn.

Thông tin chi tiết:

Các bài viết khác