hỗ trợ trực tuyến

Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019

Ngày viết: 05/20/2019 07:31

Ngày 11/05/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2019.

            Cụ thể, Về vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính và Bộ Y tế và Thông tư liên tịch số 15/2018/TT-LT của Bộ Y tế

            Đặc biệt, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Y tế. Bộ Y tế hướng dẫn để Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế theo đúng quy định của pháp luật về giá, về bảo hiểm y tế theo số lượng dịch vụ đã được giám định và mức giá quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính và Bộ Y tế và Thông tư số 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chủ trì họp phiên thường kỳ tháng 4/2019

            Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những quy định bất cập về định mức kinh tế - kỹ thuật để kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế trong quý III năm 2019, trong đó quy định rõ định mức bắt buộc phải tuân thủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, của cơ sở khám, chữa bệnh, tránh gây thất thoát, lãng phí quỹ bảo hiểm y tế.

Xem chi tiết Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11/5/2019. Tại đây


Các bài viết khác