hỗ trợ trực tuyến

Trao Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Ngày viết: 07/14/2020 16:13

Ngày 06/7/2020, Đảng bộ cơ quan Sở Y tế Quảng Ninh đã triển khai trao Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh gồm 74 đảng viên trực thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Y tế.

        Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Vũ Thị Mai, Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ quan Sở Y tế, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế Quảng Ninh.

Tại buổi công bố, thay mặt Ban thường vụ Đảng bộ cơ quan Sở Y tế đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng bộ đã trao Quyết định số 116-QĐ/ĐU ngày 30/6/2020 của Đảng Bộ Sở Y tế về thành lập Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh gồm 74 đảng viên với 04 chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025.


        Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí: đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư Đảng bộ bộ phận; đồng chí Trần Thị Minh Lý, Phó bí thư; đồng chí Bùi Minh Cường, Phó bí thư; đồng chí Lê Thị Dung, Chi uỷ viên; đồng chí Trần Trương Diễn, Chi uỷ viên; đồng chí Bùi Hải Nam, Chi uỷ viên; đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Chi uỷ viên.

        Đồng thời tại hội nghị BCH Đảng bộ bộ phận chỉ định thành lập Ban Chi uỷ các Chi bộ trực thuộc gồm các đồng chí: đồng chí Trần Thị Minh Lý giữ chức Bí thư Chi bộ 1 (Khối văn phòng); đồng chí Bùi Minh Cường giữ chức Bí thư Chi bộ 2 ( Khối cận lâm sàng); đồng chí Bùi Hải Nam giữ chức Bí thư Chi bộ 3 (Khối lâm sàng 1); đồng chí Nguyễn Quốc Hùng giữ chức bí thư Chi bộ 4 (Khối lâm sàng 2).

        Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh có trách nhiệm xây dựng nhiệm vụ, chương trình công tác, quy chế hoạt động của BCH nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ bộ phận hoạt động theo đúng Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.


Các bài viết khác