hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ Giá Bảo Hiểm Y Tế Giá Viện Phí Giá Yêu Cầu
18.0258.0041 Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 632,000 VNĐ 970,000 VNĐ 1,165,000 VNĐ
18.0155.0040 Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) 522,000 VNĐ 536,000 VNĐ 1,165,000 VNĐ
18.0149.0040 Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) 522,000 VNĐ 536,000 VNĐ 645,000 VNĐ
18.0221.0041 Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] 632,000 VNĐ 970,000 VNĐ 1,165,000 VNĐ
18.0160.0041 Chụp CLVT hốc mắt (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] 632,000 VNĐ 970,000 VNĐ 1,165,000 VNĐ
18.0196.0041 Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 1- 32 dãy) 632,000 VNĐ 970,000 VNĐ 1,165,000 VNĐ
18.0193.0040 Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) 522,000 VNĐ 536,000 VNĐ 645,000 VNĐ
18.0219.0040 Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] 522,000 VNĐ 536,000 VNĐ 645,000 VNĐ
18.0198.0041 Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 1- 32 dãy) 632,000 VNĐ 970,000 VNĐ 1,165,000 VNĐ
18.0222.0041 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] 632,000 VNĐ 970,000 VNĐ 1,165,000 VNĐ
18.0225.0041 Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1-32 dãy) 632,000 VNĐ 970,000 VNĐ 1,165,000 VNĐ
18.0256.0041 Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) 632,000 VNĐ 970,000 VNĐ 1,165,000 VNĐ
18.0159.0041 Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) 632,000 VNĐ 970,000 VNĐ 1,165,000 VNĐ
18.0226.0041 Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) 632,000 VNĐ 970,000 VNĐ 1,165,000 VNĐ
18.0153.0041 Chụp CLVT mạch máu não (từ 1-32 dãy) 632,000 VNĐ 970,000 VNĐ 1,165,000 VNĐ