hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ Giá Bảo Hiểm Y Tế Giá Viện Phí Giá Yêu Cầu
1 23.0000.0168 17-OHP (17 HydroxyProgesterone) 0 VNĐ 0 VNĐ 80,000 VNĐ
2 24.0232.1719 Adenovirus Real-time PCR 720,000 VNĐ 720,000 VNĐ 0 VNĐ
3 24.0018.1611 AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang 63,200 VNĐ 63,200 VNĐ 66,000 VNĐ
4 24.0017.1714 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen 65,500 VNĐ 65,500 VNĐ 68,400 VNĐ
5 00.0125.0000 AMH (xét nghiêm dự trữ buồng trứng AMH) 0 VNĐ 0 VNĐ 600,000 VNĐ
6 24.0273.1717 Angiostrogylus cantonensis (Giun tròn chuột) Ab miễn dịch tự động 290,000 VNĐ 290,000 VNĐ 312,000 VNĐ
7 03.2176.0892 Áp lạnh Amidan 180,000 VNĐ 180,000 VNĐ 170,000 VNĐ
8 15.0217.0892 Áp lạnh Amidan (Nitơ, CO2 lỏng) 180,000 VNĐ 180,000 VNĐ 165,000 VNĐ
9 15.0216.0893 Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) 126,000 VNĐ 126,000 VNĐ 135,000 VNĐ
10 15.0216.0894 Áp lạnh họng hạt (Nitơ, CO2 lỏng) 146,000 VNĐ 146,000 VNĐ 165,000 VNĐ
11 03.3002.0324 áp nitơ lỏng các khối u lành tính ngoài da 314,000 VNĐ 314,000 VNĐ 300,000 VNĐ
12 14.0160.0786 áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc 53,700 VNĐ 53,700 VNĐ 50,000 VNĐ
13 10.0501.0465 Bắc cầu động mạch mạc treo tràng trên bằng đoạn tĩnh mạch hiển hoặc đoạn mạch nhân tạo 3,414,000 VNĐ 3,414,000 VNĐ 0 VNĐ
14 06.0030.1810 Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng ngoại (EPI) 27,700 VNĐ 27,700 VNĐ 24,000 VNĐ
15 10.0677.0582 Bảo tồn lách vỡ bằng lưới sinh học 2,619,000 VNĐ 2,619,000 VNĐ 0 VNĐ