hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Quy Định Tên Dịch Vụ Mã 37 Tên dịch vụ theo TT37 Đơn giá BHYT Đơn Giá Viện Phí
1 01.0299.1239 Định lượng nhanh D-Dimer trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay 37.1E01.1239 Định lượng D- Dimer 246,000 VNĐ 220,000 VNĐ
2 01.0302.1350 Xác định nhanh 1NR/PT/ Quick % tại chỗ bằng máy cầm tay 37.1E01.1350 Thời gian Prothombin (PT%, PTs, INR) 39,200 VNĐ 55,000 VNĐ
3 01.0303.0001 Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh 37.2A01.0001 Siêu âm 49,000 VNĐ 35,000 VNĐ
4 01.0313.0118 Lọc máu liên tục CVVH trong hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 1,800,000 VNĐ
5 01.0317.0099 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm 37.8B00.0099 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng 640,000 VNĐ 596,000 VNĐ
6 01.0318.0100 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng dưới hướng dẫn của siêu âm 37.8B00.0100 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng 1,113,000 VNĐ 1,069,000 VNĐ
7 01.0319.0100 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dưới hướng dẫn của siêu âm 37.8B00.0100 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng 1,113,000 VNĐ 1,069,000 VNĐ
8 01.0326.0119 Thay huyết tương bằng gelatin hoặc dung dịch cao phân tử 37.8B00.0119 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,597,000 VNĐ 1,464,000 VNĐ
9 01.0327.0119 Thay huyết tương trong điều trị đợt cấp lupus ban đỏ hệ thống với dịch thay thế albumin 5% 37.8B00.0119 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,597,000 VNĐ 1,464,000 VNĐ
10 01.0328.0119 Thay huyết tương trong điều trị đợt cấp lupus ban đỏ hệ thống với dịch thay thế albumin 5% kết hợp với hydroxyethyl starch (HES) 37.8B00.0119 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,597,000 VNĐ 1,464,000 VNĐ
11 01.0329.0119 Thay huyết tương trong điều trị đợt cấp lupus ban đỏ hệ thống với dịch thay thế huyết tương tươi đông lạnh 37.8B00.0119 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,597,000 VNĐ 1,464,000 VNĐ
12 01.0330.0118 Lọc máu liên tục trong hội chứng tiêu cơ vân cấp 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 1,800,000 VNĐ
13 01.0331.0118 Lọc máu thẩm tách liên tục trong hội chứng tiêu cơ vân cấp 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 1,800,000 VNĐ
14 01.0332.0118 Lọc máu hấp phụ cytokine với quả lọc pmx (polymicin b) 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 1,800,000 VNĐ
15 01.0336.0158 Rửa bàng quang ở bệnh nhân hồi sức cấp cứu và chống độc 37.8B00.0158 Rửa bàng quang 185,000 VNĐ 141,000 VNĐ