hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ Giá Bảo Hiểm Y Tế Giá Viện Phí Giá Yêu Cầu
1 TDD.10 Bất động (IM) 0 VNĐ 0 VNĐ 0 VNĐ
2 03.3880.0548 Bắt vít qua khớp 3,850,000 VNĐ 3,850,000 VNĐ 0 VNĐ
3 03.2152.0867 Bẻ cuốn dưới 120,000 VNĐ 120,000 VNĐ 115,000 VNĐ
4 15.0132.0867 Bẻ cuốn mũi 120,000 VNĐ 120,000 VNĐ 90,000 VNĐ
5 22002 Bệnh Viện Bãi Cháy 35,000 VNĐ 0 VNĐ 0 VNĐ
6 02.0069.0054 Bít lỗ thông liên nhĩ/liên thất/ống động mạch 6,696,000 VNĐ 6,696,000 VNĐ 0 VNĐ
7 02.0467.0054 Bít ống động mạch bằng dụng cụ qua da 6,696,000 VNĐ 6,696,000 VNĐ 0 VNĐ
8 02.0465.0054 Bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da 6,696,000 VNĐ 6,696,000 VNĐ 0 VNĐ
9 02.0466.0054 Bít thông liên thất bằng dụng cụ qua da 6,696,000 VNĐ 6,696,000 VNĐ 0 VNĐ
10 02.0070.0054 Bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ nhằm ngăn ngừa biến cố tắc mạch ở bệnh nhân rung nhĩ 6,696,000 VNĐ 6,696,000 VNĐ 0 VNĐ
11 03.3862.0533 Bó bột ống trong gãy xương bánh chè 135,000 VNĐ 135,000 VNĐ 120,000 VNĐ
12 10.0300.0455 Bóc bạch mạch quanh thận, điều trị bệnh đái dưỡng chấp 2,416,000 VNĐ 2,416,000 VNĐ 0 VNĐ
13 11.0090.0216 Bộc lộ tĩnh mạch ngoại vi để truyền dịch điều trị bệnh nhân bỏng 172,000 VNĐ 172,000 VNĐ 180,000 VNĐ
14 03.3251.0411 Bóc màng phổi trong dày dính màng phổi 6,404,000 VNĐ 6,404,000 VNĐ 0 VNĐ
15 03.2734.0589 Bóc nang tuyến Bartholin 1,237,000 VNĐ 1,237,000 VNĐ 0 VNĐ