hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Quy Định Tên Dịch Vụ Mã 37 Tên dịch vụ theo TT37 Đơn giá BHYT Đơn Giá Viện Phí
1 01.0099.0111 Dẫn lưu trung thất liên tục ≤ 8 giờ 37.8B00.0111 Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục 183,000 VNĐ 174,000 VNĐ
2 01.0101.0125 Nội soi màng phổi sinh thiết 37.8B00.0125 Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi 5,760,000 VNĐ 5,664,000 VNĐ
3 01.0104.0109 Gây dính màng phổi bằng povidone 1odine bơm qua ống dẫn lưu màng phổi 37.8B00.0109 Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi 183,000 VNĐ 139,000 VNĐ
4 01.0105.0109 Gây dính màng phổi bằng tetracyclin bơm qua ống dẫn lưu màng phổi 37.8B00.0109 Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi 183,000 VNĐ 139,000 VNĐ
5 01.0106.0128 Nội soi khí phế quản cấp cứu 37.8B00.0128 Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết 1,443,000 VNĐ 1,380,000 VNĐ
6 01.0108.0140 Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở người bệnh có thở máy 37.8B00.0140 Nội soi dạ dày can thiệp 2,191,000 VNĐ 2,096,000 VNĐ
7 01.0110.0140 Nội soi phế quản ống mềm điều trị cấp cứu ở người bệnh có thở máy 37.8B00.0140 Nội soi dạ dày can thiệp 2,191,000 VNĐ 2,096,000 VNĐ
8 01.0111.0129 Nội soi khí phế quản lấy dị vật 37.8B00.0129 Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản 3,243,000 VNĐ 3,180,000 VNĐ
9 01.0112.0128 Bơm rửa phế quản 37.8B00.0128 Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết 1,443,000 VNĐ 1,380,000 VNĐ
10 01.0116.0140 Nội soi bơm rửa phế quản cấp cứu lấy bệnh phẩm ở người bệnh thở máy 37.8B00.0140 Nội soi dạ dày can thiệp 2,191,000 VNĐ 2,096,000 VNĐ
11 01.0117.0140 Nội soi phế quản cấp cứu để cầm máu ở người bệnh thở máy 37.8B00.0140 Nội soi dạ dày can thiệp 2,191,000 VNĐ 2,096,000 VNĐ
12 01.0118.0140 Nội soi phế quản sinh thiết ở người bệnh thở máy 37.8B00.0140 Nội soi dạ dày can thiệp 2,191,000 VNĐ 2,096,000 VNĐ
13 01.0119.0140 Nội soi phế quản sinh thiết xuyên thành ở người bệnh thở máy 37.8B00.0140 Nội soi dạ dày can thiệp 2,191,000 VNĐ 2,096,000 VNĐ
14 01.0128.0209 Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ
15 01.0129.0209 Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế] 37.8B00.0209 Thở máy (01 ngày điều trị) 533,000 VNĐ 378,000 VNĐ