hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ Giá Bảo Hiểm Y Tế Giá Viện Phí Giá Yêu Cầu
1 10.0375.0432 Bóc u tiền liệt tuyến qua đường sau xương mu 4,715,000 VNĐ 4,715,000 VNĐ 0 VNĐ
2 10.0538.0489 Bóc u xơ, cơ..trực tràng đường bụng 4,482,000 VNĐ 4,482,000 VNĐ 0 VNĐ
3 10.0539.0494 Bóc u xơ, cơ..trực tràng đường tầng sinh môn 2,461,000 VNĐ 2,461,000 VNĐ 0 VNĐ
4 03.3241.0411 Bóc vỏ màng phổi kèm khâu lỗ dò phế quản trong ổ cặn màng phổi có dò phế quản. 6,404,000 VNĐ 6,404,000 VNĐ 0 VNĐ
5 10.1086.0568 Bơm ciment qua đường ngoài cuống vào thân đốt sống 5,181,000 VNĐ 5,181,000 VNĐ 0 VNĐ
6 12.0443.1161 Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư bàng quang 372,000 VNĐ 372,000 VNĐ 395,000 VNĐ
7 03.1673.0740 Bơm hơi tiền phòng 1,060,000 VNĐ 1,060,000 VNĐ 882,000 VNĐ
8 15.0052.0993 Bơm hơi vòi nhĩ 111,000 VNĐ 111,000 VNĐ 115,000 VNĐ
9 10.0353.0158 Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất 185,000 VNĐ 185,000 VNĐ 170,000 VNĐ
10 02.0002.0071 Bơm rửa khoang màng phổi 203,000 VNĐ 203,000 VNĐ 159,000 VNĐ
11 03.1692.0730 Bơm rửa lệ đạo 35,000 VNĐ 35,000 VNĐ 35,000 VNĐ
12 14.0206.0730 Bơm rửa lệ đạo 35,000 VNĐ 35,000 VNĐ 35,000 VNĐ
13 03.0081.0071 Bơm rửa màng phổi 203,000 VNĐ 203,000 VNĐ 0 VNĐ
14 04.0030.0207 Bơm rửa ổ lao khớp 89,500 VNĐ 89,500 VNĐ 78,000 VNĐ
15 01.0112.0128 Bơm rửa phế quản 1,443,000 VNĐ 1,443,000 VNĐ 0 VNĐ