hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Quy Định Tên Dịch Vụ Mã 37 Tên dịch vụ theo TT37 Đơn giá BHYT Đơn Giá Viện Phí
1 K48.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực K48.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực 178,500 VNĐ 65,000 VNĐ
2 K48.1917 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực K48.1917 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực 152,500 VNĐ 50,000 VNĐ
3 K48.1923 Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực K48.1923 Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Hồi sức tích cực 126,600 VNĐ 35,000 VNĐ
4 K49.1906 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Chống độc K49.1906 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng II - Khoa Chống độc 279,100 VNĐ 0 VNĐ
5 K49.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Chống độc K49.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Chống độc 178,500 VNĐ 65,000 VNĐ
6 K49.1917 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chống độc K49.1917 Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Chống độc 152,500 VNĐ 50,000 VNĐ
7 K49.1923 Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Chống độc K49.1923 Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Chống độc 126,600 VNĐ 35,000 VNĐ
8 K50.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp K50.1911 Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nội Hô hấp 178,500 VNĐ 65,000 VNĐ
9 VC.01915 Vận chuyển bệnh nhân Bệnh Viện Nhi Trung Ương Giá Vận chuyển theo giá xăng. 1,080,000 VNĐ 0 VNĐ