hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ Giá Bảo Hiểm Y Tế Giá Viện Phí Giá Yêu Cầu
1 08.0395.0280 Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não 105,800 VNĐ 105,800 VNĐ 57,000 VNĐ
2 02.0166.0283 Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) 87,000 VNĐ 87,000 VNĐ 0 VNĐ
3 08.0427.0280 Xoa búp bấm huyệt điều trị nấc 61,300 VNĐ 61,300 VNĐ 57,000 VNĐ
4 08.0020.0284 Xông hơi thuốc 40,000 VNĐ 40,000 VNĐ 36,000 VNĐ
5 08.0021.0285 Xông khói thuốc 35,000 VNĐ 35,000 VNĐ 30,000 VNĐ
6 08.0019.0286 Xông thuốc bằng máy 40,000 VNĐ 40,000 VNĐ 36,000 VNĐ
7 28.0033.0773 Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt 879,000 VNĐ 879,000 VNĐ 0 VNĐ
8 03.1665.0773 Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt 879,000 VNĐ 879,000 VNĐ 860,000 VNĐ
9 14.0174.0773 Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt 879,000 VNĐ 879,000 VNĐ 870,000 VNĐ
10 03.3346.0663 Xử trí vết thương tầng sinh môn phức tạp 3,538,000 VNĐ 3,538,000 VNĐ 2,954,000 VNĐ
11 SNQN00029 Xuất mẫu tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng 0 VNĐ 3,000,000 VNĐ 0 VNĐ