hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Dịch Vụ Tên Dịch Vụ Giá Bảo Hiểm Y Tế Giá Viện Phí Giá Yêu Cầu
1 03.0065.1888 Bơm rửa phế quản có bàn chải 555,000 VNĐ 555,000 VNĐ 610,000 VNĐ
2 03.0066.1888 Bơm rửa phế quản không bàn chải 555,000 VNĐ 555,000 VNĐ 610,000 VNĐ
3 02.0003.0073 Bơm streptokinase vào khoang màng phổi 1,003,000 VNĐ 1,003,000 VNĐ 0 VNĐ
4 03.1685.0854 Bơm thông lệ đạo 237,000 VNĐ 237,000 VNĐ 260,000 VNĐ
5 15.0218.0899 Bơm thuốc thanh quản 20,000 VNĐ 20,000 VNĐ 22,000 VNĐ
6 03.2789.1165 Bơm truyền hoá chất liên tục (12-24 giờ) với máy 1nfuso Mate-P 392,000 VNĐ 392,000 VNĐ 420,000 VNĐ
7 28.0022.1135 Bơm túi giãn da vùng da đầu 3,679,000 VNĐ 3,679,000 VNĐ 0 VNĐ
8 01.0065.0071 Bóp bóng Ambu qua mặt nạ 203,000 VNĐ 203,000 VNĐ 0 VNĐ
9 13.0200.0074 Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh 458,000 VNĐ 458,000 VNĐ 386,000 VNĐ
10 03.4119.0440 Bóp sỏi bàng quang qua nội soi (bóp sỏi cơ học) 1,253,000 VNĐ 1,253,000 VNĐ 0 VNĐ
11 10.0992.0529 Bột Corset Minerve,Cravate 611,000 VNĐ 611,000 VNĐ 670,000 VNĐ
12 SN.0000.0001 BRCA1&2 (Ung thư vú) 0 VNĐ 20,700,000 VNĐ 0 VNĐ
13 10.1036.0566 Buộc vòng cố định C1-C2 lối sau 5,039,000 VNĐ 5,039,000 VNĐ 0 VNĐ
14 10.0604.0465 Các loại phẫu thuật phân lưu cửa chủ 3,414,000 VNĐ 3,414,000 VNĐ 0 VNĐ
15 10.0598.0466 Các phẫu thuật cắt gan khác 7,757,000 VNĐ 7,757,000 VNĐ 0 VNĐ