hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Quy Định Tên Dịch Vụ Mã 37 Tên dịch vụ theo TT37 Đơn giá BHYT Đơn Giá Viện Phí
1 01.0157.0508 Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn 37.8D05.0508 Cố định gãy xương sườn 46,500 VNĐ 35,000 VNĐ
2 01.0158.0074 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản 37.8B00.0074 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 458,000 VNĐ 276,000 VNĐ
3 01.0160.0210 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang 37.8B00.0210 Thông đái 85,400 VNĐ 58,000 VNĐ
4 01.0162.0121 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ 37.8B00.0121 Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) 360,000 VNĐ 165,000 VNĐ
5 01.0163.0121 Mở thông bàng quang trên xương mu 37.8B00.0121 Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) 360,000 VNĐ 165,000 VNĐ
6 01.0164.0210 Thông bàng quang 37.8B00.0210 Thông đái 85,400 VNĐ 58,000 VNĐ
7 01.0165.0158 Rửa bàng quang lấy máu cục 37.8B00.0158 Rửa bàng quang 185,000 VNĐ 141,000 VNĐ
8 01.0176.0118 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 2,040,000 VNĐ
9 01.0177.0118 Lọc máu liên tục cấp cứu có thẩm tách (CVVHD) 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 2,040,000 VNĐ
10 01.0178.0118 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh sốc nhiễm khuẩn 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 2,040,000 VNĐ
11 01.0179.0118 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy đa tạng 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 2,040,000 VNĐ
12 01.0180.0118 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh viêm tụy cấp 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 2,040,000 VNĐ
13 01.0181.0118 Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 2,040,000 VNĐ
14 01.0182.0118 Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh sốc nhiễm khuẩn 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 2,040,000 VNĐ
15 01.0183.0118 Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh suy đa tạng 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 2,040,000 VNĐ