hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Quy Định Tên Dịch Vụ Mã 37 Tên dịch vụ theo TT37 Đơn giá BHYT Đơn Giá Viện Phí
1 01.0184.0118 Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh viêm tụy cấp 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 2,040,000 VNĐ
2 01.0185.0118 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh ARDS 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 2,040,000 VNĐ
3 01.0186.0118 Lọc máu liên tục cấp cứu (SCUF) cho người bệnh quá tải thể tích. 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 2,040,000 VNĐ
4 01.0187.0118 Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy thận cấp do tiêu cơ vân nặng 37.8B00.0118 Lọc máu liên tục (01 lần) 2,173,000 VNĐ 2,040,000 VNĐ
5 01.0189.0119 Lọc và tách huyết tương chọn lọc 37.8B00.0119 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,597,000 VNĐ 1,464,000 VNĐ
6 01.0192.0119 Thay huyết tương sử dụng huyết tương 37.8B00.0119 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,597,000 VNĐ 1,464,000 VNĐ
7 01.0193.0119 Thay huyết tương sử dụng albumin 37.8B00.0119 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,597,000 VNĐ 1,464,000 VNĐ
8 01.0194.0119 Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc 37.8B00.0119 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,597,000 VNĐ 1,464,000 VNĐ
9 01.0195.0119 Thay huyết tương trong hội chứng Guillain-Barré, nhược cơ 37.8B00.0119 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,597,000 VNĐ 1,464,000 VNĐ
10 01.0196.0119 Thay huyết tương trong lupus ban đỏ rải rác 37.8B00.0119 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,597,000 VNĐ 1,464,000 VNĐ
11 01.0197.0119 Thay huyết tương trong hội chứng xuất huyết giảm tiểu cầu tắc mạch (hội chứng TTP) 37.8B00.0119 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,597,000 VNĐ 1,464,000 VNĐ
12 01.0198.0119 Thay huyết tương trong suy gan cấp 37.8B00.0119 Lọc tách huyết tương (01 lần) 1,597,000 VNĐ 1,464,000 VNĐ
13 01.0200.0110 Lọc máu hấp phụ phân tử tái tuần hoàn (gan nhân tạo - MARS) 37.8B00.0110 Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng 2,308,000 VNĐ 2,264,000 VNĐ
14 01.0201.0849 Soi đáy mắt cấp cứu 37.8D07.0849 Soi đáy mắt/ Soi góc tiền phòng 49,600 VNĐ 22,000 VNĐ
15 01.0202.0083 Chọc dịch tuỷ sống 37.8B00.0083 Chọc dò tuỷ sống 100,000 VNĐ 35,000 VNĐ