hỗ trợ trực tuyến

Danh Mục Giá Dịch Vụ

Số TT Mã Quy Định Tên Dịch Vụ Mã 37 Tên dịch vụ theo TT37 Đơn giá BHYT Đơn Giá Viện Phí
1 01.0207.1777 Ghi điện não đồ cấp cứu 37.3F00.1777 Điện não đồ 69,600 VNĐ 40,000 VNĐ
2 01.0208.0004 Siêu âm Doppler xuyên sọ 37.2A01.0004 Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu 211,000 VNĐ 150,000 VNĐ
3 01.0209.0099 Dẫn lưu não thất cấp cứu ≤ 8 giờ 37.8B00.0099 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng 640,000 VNĐ 596,000 VNĐ
4 01.0217.0502 Mở thông dạ dày bằng nội soi 37.8D05.0502 Mở thông dạ dày qua nội soi 2,679,000 VNĐ 2,500,000 VNĐ
5 01.0218.0159 Rửa dạ dày cấp cứu 37.8B00.0159 Rửa dạ dày 106,000 VNĐ 30,000 VNĐ
6 01.0219.0160 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín 37.8B00.0160 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín 576,000 VNĐ 500,000 VNĐ
7 01.0220.0162 Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hoá (dạ dày, tiểu tràng, đại tràng) 37.8B00.0162 Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá 812,000 VNĐ 650,000 VNĐ
8 01.0221.0211 Thụt tháo 37.8B00.0211 Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn 78,000 VNĐ 64,000 VNĐ
9 01.0222.0211 Thụt giữ 37.8B00.0211 Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn 78,000 VNĐ 35,000 VNĐ
10 01.0223.0211 Đặt ống thông hậu môn 37.8B00.0211 Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn 78,000 VNĐ 64,000 VNĐ
11 01.0232.0140 Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu 37.8B00.0140 Nội soi dạ dày can thiệp 2,191,000 VNĐ 2,096,000 VNĐ
12 01.0239.0001 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu 49,000 VNĐ 35,000 VNĐ
13 01.0239.0001 Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu 37.2A01.0001 Siêu âm 49,000 VNĐ 35,000 VNĐ
14 01.0240.0077 Chọc dò ổ bụng cấp cứu 37.8B00.0077 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi 131,000 VNĐ 87,000 VNĐ
15 01.0242.0175 Rửa màng bụng cấp cứu 37.8B00.0175 Sinh thiết màng phổi 418,000 VNĐ 251,000 VNĐ